Werkzaamheden 7 december / Maintenance 7th of December

Algemeen

Op 7 december tussen 7:00 en 8:00 uur zal ISAAC niet bereikbaar zijn in verband met werkzaamheden.

 

Excuses voor de eventuele overlast.

 

NWO en STW

 

----------------------------------------

 

Due to maintenance ISAAC will be unavailable on the 7th of December between 7:00am and 8:00am CET.

 

Sorry for any inconvenience.

 

NWO and STW

Disclaimer

Algemeen

Aan de in ISAAC opgeslagen informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dat kan uitsluitend aan per e-mail of per brief verzonden besluiten, genomen door het bevoegde gezag. Mocht u vragen hebben over de geregistreerde gegevens, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het van toepassing zijnde financieringsinstrument.


 

No rights can be derived from the information stored in ISAAC. Rights can only be derived from decisions taken by the qualified authority and communicated via e-mail or letter. If you have questions about the recorded data, please contact the contact person of the funding instrument concerned.